Hierboven zie je de dagnaam, dagnummer, maand naam en jaar telling van de Bahai Era.

Over Datum-bahá'í.nl en de bahá'í kalender

De bahá'í-kalender, ook de badí'-kalender genoemd, die wordt gebruikt in het Bahá'í-geloof, is een zonnekalender met regelmatige jaren van 365 dagen en schrikkeljaren van 366 dagen. De jaren zijn samengesteld uit 19 maanden van 19 dagen elk, plus een extra periode van "schrikkeldagen" ("Ayyám-i-Há", 4 in normale jaren en 5 in schrikkeljaren). De jaren in de kalender beginnen op de lente-equinox (Naw-Rúz, 21 maart) en de laatste maand is de vastenmaand. De jaren worden geteld met de datumaanduiding “B.E.” (Bahá'í Era), met 21 maart 1844 als eerste dag van het eerste jaar. De periode vanaf 21 maart 2015 tot 20 maart 2016 is jaar 172 BE. De bahá’í dag eindigt en een nieuwe begint bij zonsondergang; bijgevolg begint de dag waarop een feest of heilige dag in acht wordt genomen bij zonsondergang van de dag voorafgaand aan de datum volgens de gregoriaanse kalender, zoals hierboven aangegeven. In 173 B.E. valt Naw-Rúz op 20 maart 2016. De tijdsaanduidingen en datums zijn aangepast aan de nieuwe bahá'í-kalender.